• Sprzedaż pojazdów

Ubezpieczenia

W naszej ofercie posiadamy bardzo atrakcyjne ubezpieczenie Assistance.
 

Informacji dotyczących ubezpieczeń udzielają pracownicy pod nr telefonu: 

Kontakt
Foto

ⓒ PZMOT - Polski Związek Motorowy w Opolu

Polski Związek Motorowy w Opolu
ul. Oleska 125 a
45-231 Opole
opole@pzm.pl / tel. +48 77 455 60 27