• Sprzedaż pojazdów

Seminarium diagnostów samochodowych 2017 Opole

Seminarium dla diagnostów samochodowych:

„Zmiany w systemie działalności SKP.

Aspekty techniczne pojazdów zasilanych paliwami gazowymi”

W ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu

W czasie seminarium poruszane zostaną kwestie bieżących zagadnień  i problemów przy przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów i tematyka CEPIK 2.0 związana z działalnością stacji kontroli pojazdów.

Seminarium odbędzie się 23.11.2017r. od godz. 10:00 przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu (Budynek „Łącznik” Politechniki Opolskiej).

W seminarium udział wezmą:

1. Ministerstwo Cyfryzacji, - „Zmiany CEPiK 2.0, a  diagności samochodowi”. Dorota Cabańska – Dyrektor Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ewelina Kosecka, Zuzanna Kukawska delegacja Ministerstwa Cyfryzacji,

 

2. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, - „Zadania stacji kontroli pojazdów oraz jednostek uprawnionych w procesie oceny pojazdów”. Roman Nadratowski  –  Kierownik Ośrodka Jakości,

 

3. Inspekcja Transportu Drogowego w Opolu - „Wykrywane nieprawidłowości stanu technicznego pojazdów występujące podczas kontroli drogowych – ingerencja w pokładowe urządzenia rejestrujące”, Krzysztof Chmiel – Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

 

4. AIDC Solutions - BP Group, - „Rozwiązania dedykowane C-Station™, C-Pad™, VPNSKP dla Stacji Kontroli Pojazdów przystosowane do standardu i wymogów CEPIK 2.0”,BP Group,

 

5. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, – „Stan techniczny pojazdów w warunkach ruchu drogowego”,- Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego, KWP w Opolu,

 

6. Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o. o. w Opolu, oraz SGT w Opolu - „Aspekty techniczne pojazdów zasilanych paliwami gazowymi”- Krzysztof Malewicz– koordynator ds. technicznych oraz Serwis Gazowy Twardowski – Jarosław Twardowski - Autoryzowany Serwis STAG – LPG Montaż i Serwis w Opolu.

 

Z uwagi na wieloletnią działalność Polskiego Związku Motorowego w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz doświadczenia prowadzenia znaczącej ilości stacji kontroli pojazdów na terenie całego kraju, serdecznie zapraszamy diagnostów, przedstawicieli Wydziałów Komunikacji ze Starostw Powiatowych i przedsiębiorców prowadzących SKP do udziału w seminarium. Informujemy że udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o e-mailowe (krzysztof.malewicz@pzm.pl) lub telefoniczne 722 190 734 (potwierdzenie Państwa udziału do dnia 17.11.2017r.                                          

                                                                                                                                                         Zapraszamy

Dr inż. Krzysztof Malewicz

Kontakt
Foto

ⓒ PZMOT - Polski Związek Motorowy w Opolu

Polski Związek Motorowy w Opolu
ul. Oleska 125 a
45-231 Opole
opole@pzm.pl / tel. +48 77 455 60 27